Miesiąc: Marzec 2014

Typowe cechy biznesplanu

Podczas tworzenia biznesplanu nie można zapomnieć o pewnych zasadach. Niektóre programy stawiają trudne wymagania wnioskodawcom – takie, które pozwolą udowodnić, że są potencjalni przedsiębiorcy są w stanie spełnić konkretne wytyczne programowe oraz konkursowe.

Dotacje unijne dla firm

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla przedsiębiorstw jest możliwe w zakresie takich programów jak: Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka (więcej: http://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx). Działy dotyczące projektów o szerszym zasięgu otrzymają dotację w zakresie danych programów krajowych. Jeżeli chodzi o projekty o małym zasięgu, przewidujące skromniejsze wydatkowanie, będą one pozyskiwały fundusze z programów dotyczących danego regionu.

Polityka spójności w Unii Europejskiej

Główne Cele Polityka ta zakłada wspieranie zabiegów prowadzących do kompensacji położenia ekonomicznego i społecznego we wszystkich obszarach Unii Europejskiej przez pozyskiwanie funduszy unijnych. To działanie Unii Europejskiej ma na celu zmniejszenie rozdźwięku na poziomie ewaluacji regionów, a także likwidację zacofania regionów nieprzystosowanych finansowo, szczególnie terenów wiejskich – a wszystko to dzięki właściwym programom operacyjnym. Unia […]

Wielkość dotacji, udział środków własnych, czas wdrażania projektów

W ogłoszeniu konkursowym przeważnie określa się maksymalną stawkę dofinansowania, o jaką można ubiegać się w ramach rozpisanego konkursu. W sytuacjach, które uzasadnia rodzaj zlecanego zadania, samorząd województwa nie musi ograniczać kwoty dotacji. Samorząd danej jednostki terytorialnej powierza lub wspiera realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, pod warunkiem tego, iż nastąpi rozliczenie dotacji […]