Miesiąc: Wrzesień 2014

Rozliczenie dotacji – obowiązek zleceniobiorcy

Decydując się na działania związane z realizacją zadania publicznego, pamiętać należy o tym, że istnieje konieczność dokonania ogółu działań, które ogólnie określić można mianem rozliczenia przyznanej dotacji. Rozliczenie dotacji nastąpić musi na ogół w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji (o tym i innych kwestiach pod linkiem: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/).