Miesiąc: Grudzień 2014

Obowiązek dokonania rozliczenia dotacji

Realizując zadania publiczne, pamiętać należy o konieczności dokonania rozliczenia przyznanej dotacji. Rozliczenie dotacji nastąpić musi na ogół w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji (o czym także pod linkiem), chyba, że zostało to inaczej określone podczas podpisywania umowy o przyznanie środków.