Miesiąc: Luty 2015

Rozliczenie projektów unijnych – o czym nie można zapomnieć?

W przypadku realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, należy dołożyć wszelkich starań, aby rozliczenie dofinansowania odbyło się  terminie i w wymaganej do tego formie. Nierozliczenie projektów finansowanych ze środków unijnych, lub też nieterminowe ich rozliczenie to działanie, które jest niezgodne z prawem. Rozliczanie projektów unijnych jest obowiązkiem spoczywającym każdorazowo na beneficjencie otrzymanego wsparcia, do donatora zaś […]