Dotacje unijne dla firm

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla przedsiębiorstw jest możliwe w zakresie takich programów jak: Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka (więcej: http://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx). Działy dotyczące projektów o szerszym zasięgu otrzymają dotację w zakresie danych programów krajowych. Jeżeli chodzi o projekty o małym zasięgu, przewidujące skromniejsze wydatkowanie, będą one pozyskiwały fundusze z programów dotyczących danego regionu.

Potencjalnym odbiorcą dotacji unijnych mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa, ale to nie wyklucza też dużych firm biorących udział w ogólnokrajowych projektachPotencjalnym odbiorcą dotacji unijnych mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa, ale to nie wyklucza też dużych firm biorących udział w ogólnokrajowych projektach. Niestety sporo przedsiębiorców w poprzednim okresie realizacji projektów próbowało się wkomponować w istniejące programy dotacyjne. Był to istotny błąd, ponieważ odbiorcy dotacji nie mogli jednoznacznie powiedzieć, czy wsparcie było istotne dla funkcjonowania ich firm.

Chcąc uzyskać jakąkolwiek dotację, nie zastanawiali się, czy takie wsparcie było rzeczywiście potrzebne dla rozwoju ich firm. Na skutek tego błędu beneficjenci nie byli w stanie wykazać w projekcie, dlaczego wsparcie jest potrzebne akurat ich firmom; dlatego też często nie otrzymywali oni dotacji na swoje projekty.

Na co należy zwrócić uwagę podczas ubiegania się o wsparcie finansowe naszego przedsiębiorstwa?

Należy zaplanować wizję naszej firmy, jak powinna działać w przyszłości i o jakie usługi poszerzyć swoja działalność. Kolejno poszukujemy odpowiednich programów, dających możliwość otrzymania finansów na rozwój. Pamiętając o tym, że przedsiębiorca powinien mieć tak zwany „wkład własny”, może on liczyć na zwrot zainwestowanych pieniędzy, ale dopiero po dokładnym zadokumentowaniu i oddaniu wniosku o kompensację wydatków. Środki finansowe mogą być wypłacane w częściach. Ostatnia wypłata następuje po przedstawieniu ostatniej dokumentacji i rozliczeniu ostatecznym projektu. Dofinansowanie jest całkowicie bezzwrotne, ale w przypadku zrealizowania projektu inaczej, niż zakłada wniosek o pozyskiwanie dotacji unijnej, będziemy zobligowani do zwrotu otrzymanych pieniędzy. Jednym z najważniejszych kryteriów przy rozpatrywaniu wniosku są możliwości finansowe wnioskodawcy. Powinien on zapewnić, że podczas trwania całego projektu zadba o płynność finansową i przekona instytucje, że przychody będą wyższe niż wydatki.