Jak powinno wyglądać rozliczenie dotacji?

Przedsiębiorcy mogą obecnie skorzystać z różnych form zapewniających im finansowanie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Jedną z takich możliwości są dotacje. O przyznanie środków w formie dotacji ubiegać mogą się nie tylko osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie własnego biznesu, ale także i przedsiębiorcy, którzy działają na rynku już od wielu lat, dostępnych jest bowiem wiele programów i konkursów przeznaczonych dla różnych rodzajów projektów. Teoretycznie, by móc otrzymać dotację, należy złożyć odpowiedni wniosek, spełniając przy tym wszystkie stawiane wymagania w konkursie. Choć nie wszystkim udaje się znaleźć w grupie beneficjentów, to jednak sporej części z pewnością się poszczęści. Tymczasem, warto mieć świadomość tego, że fakt przyznania dotacji nie jest powodem do tego, by osiąść na laurach, nie jest to bowiem koniec problemów z którymi będzie musiał zmierzyć się przedsiębiorca.

Czas na rozliczenie dotacji

Przedsiębiorcy mogą obecnie skorzystać z różnych form zapewniających im finansowanie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej

Autor zdjęcia: Ervins Strauhmanis

Pytaniem, które spędza sen z powiek właścicielom firm, którym przyznano dotację jest to jak powinno wyglądać rozliczenie dotacji (o czym także pod tym linkiem: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Ciężko w tym wypadku o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, bowiem wszystko zależy od źródła, z jakiego uzyskane zostały pieniądze i celu, na jaki przeznaczone zostały otrzymane z dotacji środki.

Głównym pytaniem jaki rodzi się przy tej okazji jest pytanie o to czy uzyskana dotacja stanowi przychód z działalności?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przepisach Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku poruszających kwestie podatku dochodowego od osób fizycznych (więcej o podatku dochodowym tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_osób_fizycznych), w szczególności na zapisy zawarte w artykule 14 ustęp 2 punkt 2, który mówi, że przychodem z działalności gospodarczej są także:

  • subwencje,
  • dotacje,
  • dopłaty
  • i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków,

z wyjątkiem sytuacji, gdy przychody te są związane z zakupem, otrzymaniem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych, od których można dokonać odpisów amortyzacyjnych.

Wnioski

Mając powyższe na względzie, dotacja w celu pokrycia lub zwrotu bieżących wydatków podatnika co do zasady postrzegana jest jako przychód uzyskiwany z działalności gospodarczej. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie środki, które przeznaczone są przez podatników na zakup lub wytworzenie, we własnym zakresie, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają zasadom amortyzacji. W takim przypadku otrzymana dotacja nie jest interpretowana jako przychód uzyskiwany z działalności.