Odpowiednie rozliczanie projektów unijnych

Zdobycie dotacji jest bez wątpienia sukcesem. Nie wolno nam zapominać jednak o tym, że do pełnej radości konieczne jest także odpowiednie rozliczanie projektów unijnych. 

Zdobycie dotacji jest bez wątpienia sukcesem

Autor zdjęcia: xJason.Rogersx

Rozliczanie projektów unijnych w praktyce bywa czasem trudniejsze niż samo przygotowanie wniosku, dzięki któremu środki te się uzyskało (kilka słów więcej, tutaj: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/).  Proces rozliczania projektów unijnych wiąże się ściśle z faktycznie wykonanymi zadaniami, a jak pokazuje praktyka, rzeczywistość często odbiega od planu, który zawarty został w składanym wniosku złożonym przez beneficjenta o dotację.

Rozliczanie projektów finansowanych ze środków unijnych, w najprostszym ujęciu stanowi:

  • proces sprawozdawczości i udokumentowania wykonanych zadań w ramach podjętych działań związanych z przyznanymi środkami,
  • wykazanie poniesionych kosztów kwalifikowalnych (więcej pod linkiem) i niekwalifikowanych,
  • proces realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania i zawartej z podmiotem udzielającym wsparcia umowy dotacyjnej.