• Jak powinno wyglądać rozliczenie dotacji?

  • Rozliczanie projektów unijnych

  • Walka o fundusze unijne

  • Projekty unijne – ciężko otrzymać dofinansowanie i ciężko jest je rozliczyć

  • Fundusze unijne

  • Czy warto starać się o dotację dla firmy?

Walka o dotacje… i walka z poprawnym rozliczeniem przyznanej dotacji

Dla wielu osób szczytem marzeń jest uzyskanie dotacji. Fala entuzjazmu jednak trochę opada gdy nadchodzi kolej na rozliczanie projektów unijnych (o czym także pod linkiem: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że rozliczanie dotacji odbiega tak mocno od prowadzenia codziennej działalności gospodarczej. W normalnych warunkach biznesowych nikt bowiem nie przykłada aż takiej uwagi do tego […]

Odpowiednie rozliczanie projektów unijnych

Zdobycie dotacji jest bez wątpienia sukcesem. Nie wolno nam zapominać jednak o tym, że do pełnej radości konieczne jest także odpowiednie rozliczanie projektów unijnych. 

Czy warto korzystać z dotacji?

Niewątpliwie dotacje unijne Poznań są przez wiele osób bardzo pożądane. Do głównych zalet finansowania danego przedsięwzięcia ze środków pochodzących z dotacji zalicza się możliwość otrzymania pomocy bezzwrotnej. Stanowi to zasadniczą różnica na tle finansowania dłużnego, gdzie otrzymane środki muszą zostać w określonym czasie zwrócone, najczęściej z określonymi odsetkami. Ponadto, w tego typu finansowaniu, przedsiębiorca utrzymuje […]

Rozliczenie projektów unijnych – o czym nie można zapomnieć?

W przypadku realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, należy dołożyć wszelkich starań, aby rozliczenie dofinansowania odbyło się  terminie i w wymaganej do tego formie. Nierozliczenie projektów finansowanych ze środków unijnych, lub też nieterminowe ich rozliczenie to działanie, które jest niezgodne z prawem. Rozliczanie projektów unijnych jest obowiązkiem spoczywającym każdorazowo na beneficjencie otrzymanego wsparcia, do donatora zaś […]

Dotacje dla firm

Ubiegając się o dotacje dla firm, bardzo często wymagane jest dołączenie planu biznesowego. Konstrukcja biznes planu najczęściej jest tworzona w ten sposób, by był on analizą płynności finansowej firmy wraz z opisem szczegółów wdrażania planowanej inwestycji.

Obowiązek dokonania rozliczenia dotacji

Realizując zadania publiczne, pamiętać należy o konieczności dokonania rozliczenia przyznanej dotacji. Rozliczenie dotacji nastąpić musi na ogół w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji (o czym także pod linkiem), chyba, że zostało to inaczej określone podczas podpisywania umowy o przyznanie środków.