• Jak powinno wyglądać rozliczenie dotacji?

  • Rozliczanie projektów unijnych

  • Walka o fundusze unijne

  • Projekty unijne – ciężko otrzymać dofinansowanie i ciężko jest je rozliczyć

  • Fundusze unijne

  • Czy warto starać się o dotację dla firmy?

Wielkość dotacji, udział środków własnych, czas wdrażania projektów

W ogłoszeniu konkursowym przeważnie określa się maksymalną stawkę dofinansowania, o jaką można ubiegać się w ramach rozpisanego konkursu. W sytuacjach, które uzasadnia rodzaj zlecanego zadania, samorząd województwa nie musi ograniczać kwoty dotacji. Samorząd danej jednostki terytorialnej powierza lub wspiera realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, pod warunkiem tego, iż nastąpi rozliczenie dotacji […]