Polityka spójności w Unii Europejskiej

Główne Cele

Polityka ta zakłada wspieranie zabiegów prowadzących do kompensacji położenia ekonomicznego i społecznego we wszystkich obszarach Unii Europejskiej przez pozyskiwanie funduszy unijnych. To działanie Unii Europejskiej ma na celu zmniejszenie rozdźwięku na poziomie ewaluacji regionów, a także likwidację zacofania regionów nieprzystosowanych finansowo, szczególnie terenów wiejskich – a wszystko to dzięki właściwym programom operacyjnym. Unia Europejska oferuje dotacje w ramach polityki spójności, która zakłada realizowanie trzech głównych celów:

  • 104833189_757f436a00_bspójności – pozyskiwania funduszy unijnych na wparcie rozwoju infrastruktury, zdolności rozwojowych gospodarki i kapitału ludzkiego;
  • zwiększenia konkurencyjności regionalnej oraz zatrudnienia – wpieranie innowacyjnych rozwiązań, a także badań naukowych, zbilansowanego rozwoju, zapewnienia szkoleń zawodowych w słabo rozwiniętych obszarach (stanowi ok. 16 %);
  • terytorialnej współpracy w obrębie Unii Europejskiej – dotyczy propagowania i realizowania ogólnonarodowych projektów w obrębie Wspólnoty.

Jak już wiemy, zasadniczym zadaniem polityki spójności jest wspieranie rozwoju gospodarczo-społecznego (zmniejszanie bezrobocia) oraz tworzenia infrastruktury.

Jakie kraje mają szanse na unijne wparcie finansowe?

Znaczący wpływ na uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej ma poziom PKB. Regiony, w których PKB na jednego obywatela danego regionu wynosi mniej niż 75% średniej we Wspólnocie, należy starać się o pozyskiwanie funduszy unijnych. W przypadku, gdy każdy z regionów dysponuje niskim PKB, całe państwo otrzymuje szansę na uzyskanie wsparcia finansowego, tak jak to ma miejsce w naszym kraju. Jednakże istnieją takie kraje, w których tylko poszczególne obszary zostały objęte programami wsparcia – tu można wzmiankować wschodnią część Niemiec.